blogg

Hur digitala affärer fokuserar på värde

Digital omvandling är antagandet av digital teknik för att förändra företag eller tjänster, genom att ersätta manuella eller icke-digitala förfaranden med digitala eller genom att ersätta äldre digital teknik med mer avancerad digital teknik. Digital transformation innebär vanligtvis att ändra organisationens fysiska struktur, de viktigaste affärsprocesserna samt tekniken som stöder organisationen. Huvudsyftet med sådan omvandlingsaktivitet är att förbättra produktiviteten, men det kan också användas för att omforma eller omforma systemarkitekturen helt och hållet.

Fortsätt läsa mer information om digitala affärer här borta.

De vanligaste inslagen i de flesta digitala verksamheter är: Digital information, Digital Teknik, Informationsteknik och Marknadsföring. De tre första kan själva betraktas som digital teknik, medan den fjärde till största delen är förknippad med marknadsföring. För att underlätta utvecklingen av en digital verksamhet är ett antal specifika tekniker och processer involverade. Även om alla dessa är viktiga i alla organisationer, kommer vi att fokusera vår uppmärksamhet här på de gemensamma elementen i digitala affärsmodeller.

Å andra sidan är en annan viktig del av varje digital affärsprocess en konkurrensfördel

MagicBand är en av få digitala tekniker som används ofta i digitala transformationsprojekt. MagicBand gör det möjligt för slutanvändare att strömma digitalt innehåll från en vanlig MP3-spelare, till exempel iTunes, till en stor skärm, som en TV eller en projektionsenhet. Enheten använder sitt eget kraftfulla ljudkort, vilket gör att musik kan spelas upp i full HD-kvalitet. Denna teknik utvecklades av Apple, och bandet som använder den heter Apple MagicBand. MagicBands primära försäljningsplats är dess kompatibilitet med ett stort antal enheter, inklusive iPhones, iPod Touch och iPads. Även om det för närvarande inte är möjligt att strömma filmer från ett MagicBand till en iPad, och som sådan finns det flera filmer som inte kan spelas med den här tekniken.

Å andra sidan är en annan viktig del av varje digital affärsprocess en konkurrensfördel. Digital transformation innebär förändringar i hur saker görs och hur saker marknadsförs, säljs eller tillhandahålls på en specifik marknad. Dessa förändringar kan genomföras av företag på många olika sätt, till exempel: via en digital webbplats, onlinetjänster som en app och en marknadsplats för digitala produkter som e-böcker och musiknedladdningar. Dessa ändringar kan vara antingen passiva eller aktiva. Genom en passiv process antas förändringar i en digital ekonomi passivt, och effekterna av dessa förändringar är gradvisa och kan ta år innan märkbara resultat observeras.

Dessutom fokuserar digitala företag mer på att minska miljöpåverkan från sin verksamhet

Exempel på denna typ av process är att omvandla kundupplevelsen genom utveckling av digitala affärsmodeller och nya mervärdestjänster eller produkter, konvertera information till digitala data och integrera sociala medier och webben. Dxp, som står för digitala varor, är ett av de vanligaste inslagen i en sådan omvandling. Sådana digitala varor levereras som filer, som sedan kan ändras, förbättras eller uppdateras. Som ett exempel är D XPs, som står för digital upplevelse, ett spel som är tillgängligt för nedladdning och som kan ändras eller "modifieras" på olika sätt. Om denna typ av produkt används i detaljhandelssammanhang kan den också kallas som e-butik eller onlinebutik.

En annan viktig trend som den digitala verksamheten fokuserar mer på hur teknik gör det möjligt för företag att skapa nya värderingar och erfarenheter som särskiljer företag och ger dem en konkurrensfördel jämfört med sina kamrater. Exempel på sådana element är att skapa digitala kundvårdsmodeller som kombinerar avancerad samtalsspårning med kundservicefunktioner i realtid. Detta görs genom att använda VoIP (voice over IP) och genom att anta applikationer som gör det enklare än någonsin att interagera med kunder. Digital handel innebär också att man antar digitala affärsmodeller som minskar kostnaderna för att göra affärer. Genom att till exempel sänka kostnaderna för datainmatning och försäljningsbehandling gör digitala företag det möjligt för företag att utnyttja sin befintliga kundbas, vilket ger dem tillgång till nya marknader som kanske inte har varit tillgängliga med konventionella metoder. Dessutom fokuserar digitala företag mer på att minska miljöpåverkan från sin verksamhet.